söndag 27 mars 2011

Nya tider nya möten

Från gruppledare i Centern - till för alla! Så var formateringen gjord. Min dagliga arena och plats för inspiration är numera Mötesplatsen för samhällsentreprenörer. Kan mycket väl vara på mitt kontor eller byamöte, näringslivsträff eller kvarterssnack på konsum. Möjligheterna till innovativa initiativ för samhällsnytta finns ju överallt. Gäller bara att vara med!