måndag 30 mars 2009

med hjärtat på rätt ställe

Årsmötesordförande i Långtjärn-Heden var ett tacksamt uppdrag idag. Fler närvarande än vad som kunde räknas gårdar. Med utgångspunkt som trygg bygd var intresset gott för demonstration av defibrilleringsmaskinens styrka vid hjärtstillestånd. Ytterligare stärkt med engagerade 11 åringar hemma. Knep och knåp - demokratilektion i praktiken. Imorgon ska det uppvaktas! Mellan lunch och slöjd.

söndag 22 mars 2009

Infrastruktur att prioritera

I morgon bitti på plan och tillväxtutskottet blir det mycket att bita i. Förslag till åtgärdsplanering för infrastruktur för Länsplan Norrbotten samt nationell Plan 2010-2021, given etta är Norrbotniabanan, följt av annat väsentligt. Men inom tio i topp ligan borde färdigställande av Kallax Cargo med fokus på målgruppen största fraktflygplanen inrymmas. I varje fall lägger Centerpartiet in det som ett önskemål.

Annan tung inlaga är åskitskiljaktligheterna mellan LRF med flera och kommunens syn på hur jord- och skogsbruksnäringarna påverkas av ärendet kring skydd av Gäddviks vattentäkt.

Förslaget till program för ny översiktsplan för Luleå kommun blir välkommet. Nu gäller det bara att elda på under grytorna och se arbetet som prioriterat för att hjulen ska rulla.

lördag 21 mars 2009

Distriktsstämma för Centerpartiet

Mer av rätt vara. Centerpartiets gemensamma distriktsstämma med norr- och västerbotten är en tradition vid det här laget. Alltid med det lilla extra. Den här gången var det blivande Eu-parlamentariker Abir med ursprung från Irak som väckte perspektiv på att ingen människa är för långt ifrån oss. Onekligen en snygg övergång för att sedan bli vårt läns lilla egna angelägenhet vad gäller regionfrågan.


Yes, jag är mer än måttligt missnöjd med centerpartiets svaga ansvar för länets framtid och en inte helt avspänd Stefan Tornberg kunde andas ut efter att ordförande Ville Haara klubbat igenom de sex olika punkter som beslutet gällde. En extra punkt än det som motionen i landstinget gäller. Det där om en egen region... Vi var få som talade mot förslaget.
Nåja det finns nya framtider att sikta på - var och en efter sitt perspektiv. För mig blir det annat än distriktsstyrelse och regionarbete. Men med ambitionen att världen ligger för våra fötter om vi vill ta steget så lär agendan ändå vara välfylld.
En trevlig lunch med västerbottensbordet var uppiggande. Där var ämnena mindre kommunalt gnäll tänk region och bygg den med de som vill oavsett partifärg. Våga tänka och göra. Gillar klimatet. Även om det gränslösa resonemanget gick så långt att palt med sylt i kaffekopp blev lösningen på utebliven kaka till kaffet. Något Sven-Olov Edvinsson och Rolf Olofsson båda ville åt.
Bra resesällskap med Frank ner till Piteå inklusive Linda med Övertorneåsällskap på hemvägen var bra terapi. Tack för sällskapet!
Jag var inte ensam bland oss norrbottningar om att slås av slumpen av vilka som var på konferens.... förutom oss menar jag. Humor kan rädda det mesta. I morgon är en annan dag.

torsdag 12 mars 2009

Helt klart region!

Mina kommentarer till Centerpartiet i Norrbotten och regionfrågan.

Det påbörjade arbetet i Norrstyrelsen ska fortsätta och inriktas på de områden där det finns gemensam mernytta för norra Sverige. Först efter att ha dessa fakta på bordet kan vi avgöra vad som behövs i samverkan eller inte. Fas 1 är snart avklarad.

Eftersom inget beslut kommer att tas om region norra Sverige denna mandatperiod är det bra med alternativa samverkansmöjligheter där vi så finner lämpligt utifrån demokratiska, ekonomiska, organisatoriska styrkor. Det blir våra fortsatta argument när vi står på tur nästa gång.

De konsekvenser som framkommer utav Kammarkollegiets analys blir en bra grund för att på bästa sätt bilda region i framtiden. En funktionell region som bygger på verksamheter och möjligheter. Där vi har gränslöst mycket kvar och framtiden är vår om vi tar den. Bara "vi" snart kan få klart för oss vilka vi vill låta vara vi!

På försvarsdepartementet

Lulealliansen hade i går ett positivt möte med försvarsminister Sten Tolgfors på försvarsdepartementet. F21 och Garnison Nord, styrkor och fördelar på dagordningen inför inriktningsbeslutet som tas nästa vecka.

NSD och Kuriren.

Egyptenmåndag 2 mars 2009

Andra vindar

Sportlov!
Så bär det av - jag och barnen åker till nillandet för årets återblick, kan jag tro. I varje fall såväl familjehistoria som faraonernas. Skolarbetet medtaget - intervjufrågor om släkten och samhället av idag.

Dagens samhälle och frågor på budgetutskottet kom som bekant att handla om 2% besparing och 4% efter det. Investeringar efter behov - delad syn vad som behövs och krävs för att hålla snurr på vår framtid. Från dåtid till framtid, jag är åter onsdag 11 mars - hos försvarsministern angående Försvaret i norr - en nationell angelägenhet.