måndag 31 mars 2008

Politiken

Det är inte många lulebor som ens skulle kunna ana vad det går att vara med om i politikens Luleå. Ett arbetsutskott på förmiddagen som kändes som blev en mustig uppstart på den digra diskussionen om familjepolitik, vårdnadsbidrag, jäsmtälldhetbonus och vad de röda kommunerna vill och inte vill. Skylla på stackars kommunal personal och den "diskriminerade" gruppen med utländsk bakrund som skulle baröras negativt enligt socialdemokraterna, skulle i min uppskattning uppgå till samma procentsats som röstade på rättvisepartiet eller varför inte miljöpartiet i senaste valet i Luleå. Det måste ändå vara för majoritetens luleåbor som majoriteten ska styra stora delar av samhällsplaneringen, eller...Medborgarförslag om möjlighet att se över lämplig lösning att komma vidare från buskörningar i bebyggda områden och på vägar i stadsdelar verkar hamnat i ett moment 22. Den skotergrupp som finns, med föreningar berörda, ser inte möjlighet till behov av förbättring. Samtididgt finns det klagomål och förvaltningar redogör för de problem som finns. Då kan det knappast bli bättre av att inte göra något eller möjliggöra för det medborgare vill och kunna lösa det smidigt. Odågar finns det alltid en viss procentsats av - men det är inte dom denna fråga helt grundas i.

Fullmäktigesammanträde med såväl låga som höga påhopp. Minoritetsåterremiss på ett mindre än medelmåttigt förslag på vad som blev en tummetott av vad socialdemokraterna inledningsvis hade som ambition att låta lägga ut på entreprenad. Undras vad ledarskribeneten på Kuriren Gustaf Blomberg fick för bild av politiken i Luleå. Upskatade hans handslag och lugna blick. Önskar honom välkommen till vårt Luleå. Himmel och pannkaka kan väl hela tillställningen sammanfattas som.

Tyvärr blev jag utsparkad ur bloggvärlden under kvällen.

fredag 28 mars 2008

Förändringens vindar blåser

Det var nära på lä och sol idag. Ett antal kilometer på spark för mig och skridskor för barnen. Stefan Tornberg är i flyttartagen och jag gillar läget, på Sandviksgatan dit han och Birgitta styr kosan. Min man och jag bodde där ett antal år. Ett bra hus. Välisolerat. Gudomlig entré men så är det också stiftet som äger fastigheten, dock Sveriges långsammaste hiss.

Trevligt reportage i kväll om ledarskribenten Bo Östman som nu lämnar Kuriren och analysen av det politiska livet i Norrbotten. Hoppas ändå på en och annan kontakt även efter detta, gör jag. Första gången han nådde mitt öra var dagarna efter att jag fått förtroendet att efterträda avlidne Lennart Lindström som gruppledare. Stod och byggde gärdsgård åt en kund för stunden då samtalet från Härnösand tog vid. Var bara att mota "bosse i grind..." Första mötet då han dök upp i fullmäktige i Luleå veckan senare och tog kontakt med gruppledaren på coachbänken på läktaren var rakt. Gemensamma nämnare oss emellan inom centerfamiljen Olsson i Örnsköldvik lättade på samtalstonen.Dessutom en väl förtrogen och den förste som utanför familjen medverkat i sökandet efter min biologiske pappa i Egypten. Temperament och snärtighet - uppskattat och utbytt mellan ledarskribenten och mig. Saknad i sin profession - givetvis!

I går hade "nya" fullmäktigegruppen sitt möte inför måndagens sammanträde. Nils- Olov Lindfors efterträder Nihad Hodzic i såväl fullmäktige som tekniska nämnden som tyvärr lämnar oss och Luleå. Nihad har varit en stor resurs för centerpartiet i Luleå och Norrbotten. Återkommer om detta framöver. Marianne Björn, Niemisel och Roger Häggström Ale är våra nya ersättare i fullmäktige. Mot oanande höjder vägen bär. För oss alla!

torsdag 27 mars 2008

Framtida utsikter

Om att driva urbana frågor och det där med lagom

För att med vårvindar friska gå igång efter påsken har jag bestämt mig för att det går inte att sitta ner i fållan lagom, för egen del, och det är inte heller mitt uppdrag, för allan del. Det gäller att göra skillnad om vi inte ska ha målsnöret mot där vi redan är, sedan länge.

Centerpartiet arbetar med att vara ett modernt parti med ambitioner för hela kommunen. Det innebär att tänka på vad som kan vitalisera Luleå och att fokusera framåt istället för bakåt, med intresse för en dynamisk, föränderlig och utmanande stad. Det är inte fult att tala om fokus på stadens potential och tillväxt. Där bor och arbetar flest. Miljöaspekten är en viktig faktor att ta hänsyn till. Bland annat i synen av att höga hus är avgörande för en tät stadsbebyggelse. Och en tät stad är per definition en miljövänlig stad eftersom det kräver en utbyggd kollektivtrafik.

Det var därför bra med Mats Tormods debattinlägg i dagens Kuriren. Sedan är det skrivet både kring jämställdhetskommittén, invandrarrådet i dagens tidningar. Saknas bara några av de övriga "kontrollfunktionerna", landsbygdskommittén med flera. Ett komplett samhällsbyggande, som kan bli bättre i många avseenden, blir inte mycket bättre av att vi förtroendevalda sitter i "grupprum" om än med goda förbättringsförslag och liten påse pengar, i de bästa av fallen. Andra arbetsformer, färre grupprum och större krav - om det inte fungerar ut i fingerspetsarna i nämnder och förvaltningar. Men, vi måste våga se på oss själva. Vad gör jag i mitt förtroendeuppdrag för att lyfta frågor och driva på förbättringar. Det blir lätt att sitta och se ner på verksamheterna - men vi måste bättre axla ansvaret - det bär vi alla fötroendevalda, ändå.

Låter som snålblåstens skriverier, även om det är bitigt väder ute idag så tror jag att väckelsens tid är inne i varjefall snart budgetarbetets. Då är det alla kort på bordet. Såväl i opposition som majoritet. Att vi finns märks tydligt på stan. Förvirrade frågor kommer det både kring förtagarnas utlovade förbättringsvillkor och barnbidragsdebatten som bloggades upp... Rena rama kärnkraftskänslan i frågan. Mina föräldrar behövde mer än väl barnbidraget då jag var liten. Väldigt många även idag. Var gränser ska gå och om det är rätt sätt är en längre debatt. Vad som inte ska vara är att status och teknik - i många fall modernt arbetsmaterial blir en anledning till segregering. Att inte ha en egen dator eller mobiltelefon utgör idag en "skam" för många barn och ungdomar. Det samhällsarbete som krävs här är viktigt. Det handlar inte om små personliga problem. Dagens arbetsformer ska alla ha möjlighet till oavsett geografi och ålder.

Nu ska det göras hemgjort potatismos inför dagens gruppmöte med fullmäktigegruppen. Adjöss!

tisdag 25 mars 2008

Förmiddagspass

På plats med full fart. Plan- och tillväxtutskott med lite perspektiv eller... Vänsterpartiet framhöll som tradition att de var upphovet till allt gott arbete i kommunen. Vi var några som fick lite mer än nog. Igen. Kalle P, Yvonne Stålnacke och jag - så det lät.

Kontratsernas julafton. Luleå Näringsliv AB med grabbarna tre, Thomas Nilsson, Ejje Eriksson och Anders Granberg talade klartext - kring arbetet med Invest in Luleå såväl som med vad som kan bli bättre för marknadsläget i Luleå. Bland annat planarbete och bostadsförsörjningen. Vi har över 7000 inpendlare varje dag och behöver ha en bostadsproduktion på minst 300 varje år. Då vi sedan kom till uppföljning av bostadsförsörjningsplanen har stadsbyggnadskontoret tillskrivit Luleå en bostadsmarknad i balans. Inte något särdeles tryck på tomter på e x landsbygden samtidigt som debatten går kring att släppa in anslutingar från Måttsund på VA-nätet. 50% av vattnet står för inläckage. Viss del att åtgärda om vi avsätter medel för detta och ambition, förstås. För en utomstående med normala samhällsambitioner månne denna förmiddag verka som gökboet. Glädjande nog fick vi i centerpartiet med i ambitionerna kring uppföljning med boende och utveckling att lokala utvecklingsplaner på landsbygden och skärgården ska inledas.

Ett antal detaljplaneärenden som inte är i fas med vad entreprenörer och köpare har att önska. Känns som inget hänt på 10 år. Viss matthet efter detta mastodontmöte som drog över lunchtid.

torsdag 20 mars 2008

Glad påsk!


onsdag 19 mars 2008

Samråd Norrbotniabanan - dags att ta helg!

Vilken dragning månne det bliva Gäddvik-Luleå?
Samrådsmöte i går på Kulturens Hus med Banverket. Lokala perspektiv och egna intressen hördes i salongen då jag var på genomgång. Med anledning av "kvicksand" är det inte möjligt att fara under jord och flygplats även om några önskade det. Alltid är det någon som blir påverkade. Själva får vi i centerpartiet påverka finanserna på alla håll och kanter... Med den framtidstron önskar jag er alla en skön helg!Nils- Olov Linfors(c) , i mitten, var som vanligt mitt i centrum
för påverkan av samhällsutvecklingen.

I Räddningstjänst


Specialutrustning för kemräddningsinsatser


Torbjörn redogjorde såväl med erfarenhet som stolthetDenna förmiddag var som i ett påverkat tillstånd. Om det är solen, spirande påskledighet eller den lilla opposistionisten i mig som behöver ledighet är svårt att säga. Helt klart var det ett livat möte på Räddnings- och beredskapsutskottet i dag. Det kan vara att jag är något påverkat av ärenden till PTU nästa vecka. Framförallt då prioriteringar för kommunalt VA framöver. Fritidshusbebyggelse som är på gång eller e v byggande av vissa tomter som ingen sett brytt sig om på åratal längre ner på ledningen. Enligt stadsbyggnadskontoret är det ju inget tryuck på tomter...Men vissa ska alltid vänta på något bättre som kanske kommer senare. Måhända fick vi inte pratat färdigt, jag och ordförande i byggnadsnämnden. Kändes som det hängde kvar hela mötet vilket då också slog över till mycket att skratta åt. Antingen är det ena eller det andra. Räddningschefen fick ligga på för att det skulle bli lite fokus. Trots Margaretha Lindbäcks(s) hököga. Trevligt är sammanfattningen, som vanligt. Bra genomgång av den kapacitet vi har inom kemräddning av våra räddningsinspektörer Tomas Wikström och Torbjörn Landström. Daniel gav en bra syn på räddningsperspektivet ang utredningen av Norrbotniabanans sträckning Gäddvik-Luleå.

tisdag 18 mars 2008

Åt alla håll

Kvartersbesök på Norrbottens museum tillsammans med Gunnel. Sedan blir det lunch med Nihad. Vidare till samrådsutställningen på Kulturens Hus, Norrbotniabanans framtid och dragning. Därefter en kvällstur till Kalix för att ge kretsårsmötet där en del av mig och det senaste från regionfrågegruppen. ser inte så mycket ut men fyller mer än väl denna dag.

måndag 17 mars 2008

Måndag hela dagen - lång

Arbets- och personalutskott på förmiddagen. Göran Gabrielsson, tekniska förvaltningen gjorde en genomträngande ärendepresentation och klargjorde problematik och behov kring bidrag till väghållning av enskilda vägar. Föranlett av medborgarförslag från Erland Nilsson. Presskonferens efter au som går till historien som den kortaste max 10 minuter. Lunch med Thomas (fp), Mattias(m) och Annika(mp). Kommunstyrelse med tryck. Tiotalet åhörare från tekniska... dessutom en parkerad "tjänstebil" på trottoaren. Ingår det i gott omdömme och var är risken för böter... Nåja, huvudnumret var tekniska förvaltningen på entreprenad. Det borgerliga och av sjukvårdspartiet uppbackade yrkandet löd:

Föreslå kommunstyrelsen att:

  • samtliga förvaltningar får upphandla sin lokalvårdsvolym externt
  • samtliga förvaltningar ska samverka med tekniska förvaltningen vid utformning av förfrågningsunderlag och kvalitetssäkringsorganisation för lokalvården.
  • tekniska förvaltningen ska anpassa sin lokalvårdsorganisation i relation till den minskade städvolymen.
  • tekniska nämndes uppdras att konkurrensutsätta de områden av sin verksamhet som föreslås i utredningen.
  • tekniska nämnden presenterar en handlingsplan för konkurrensutsättning senast 2008-05-31

Miljöpartiet backade upp de tre första punkterna.

Socialdemokraternas frisserade och senaste förslag löd:

  • Tekniska nämnden ges i uppdrag att inom området fastigheter upphandla cirka en tredjedel av tjänsterna inom fastighetsskötsel, maskintjänst samt en tredjedel av fordons och verksatdstjänster.
  • tekniska nämnden fortsätter att anlita 10 procent av extern lokalvårdsentreprenör och nämnden ges i uppdrag att effektivisera lokalvården inom egen regi.

Blir intressant att tugga sig igenom kommande fullmäktige.

Landsbygdskonsekvensanalys av skolnedläggning i Niemiselsområdet avslogs. Får se vad personalkontoret kan få ihop vad gäller att fackligt och politisktarbete som konkurrera i form av bisyssla framöver. Jag yrkade på återremiss för förtydligande av luddighet. Ifrågasättande var även vänsterpartiet och sjukvårdspartiet. Får väl se vad riktlinjerna framöver kan lysa upp tillvaron med för slugheter.

Hem för en matstund med barnen för att sedan återvända till kretsstyrelsemöte i kväll. Friska tag med mycket framöver.

söndag 16 mars 2008

Barskrapat


Kan bara konstatera att det på Trolleberg betalar sig så bra att det går att ha det barskrapat och ändå lägga på hög. Ekonomi och planering har gynnat vårt kvarter i år. Serviceinriktade förare har dessutom tid med såväl ett leende som anpassning av in och utfarter. Tillfälliga högar ger dessutom mervärde och viss kvarterstatus till våra pojkar. Mot oanande höjder av is.

Lex Camilla

För någon månad sedan fick jag tillfälle att byta några ord med Linda Ylivainio(c), hur besynnerliga upplevelser det inte verkar finnas hejd på här i världen och inom politiken. Provsmakning av korv och surströmming och mot och medgångar, enskilt och i grupp. Då jag skrattande försökte med att nu hade jag nog ändå fått erfarenheter av det mesta på mina korta knappa två år som gruppledare, så sa Linda så där underbart som bara hon kan på sin dialekt - Flicka lilla, det är mycket kvar. Hon menade det så välment och tryggt var det också med detta uttalande. Ta stormarna och låt dig lyftas med dem - skulle jag kunna sammanfatta mina erfarenheter hittills. Därför är det hänförande att kunna vara allt mellan en drake och en Lex Camilla. Dessutom bara början...Ungefär som denna förpåskvecka. Späckad med aktiviteter. Hur skönt vore det inte med ståmöten i stället för allt detta sittande. Skulle nog bli både rappa och snabba insatser av oss förtroendevalda.

torsdag 13 mars 2008

KVARNÅSKOLAN FÅR RESPIT!

Grattis till bygden! Fick alldeles nyss meddelandet att socialdemokraterna låter Kvarnåskolan vara kvar t o m vårterminen 2009, för att bygden ska kunna få igenom en egen lokal lösning. Precis vad jag framförde som argument, för en månad sedan. Nu har bygdens argument och lösningsorienterade arbete påhejat av den samlade oppositionen givit resultat. Nu är det stora, stora arbetet kvar. Papper, barn, erfarenhet från andra fristående skolor, dialog, räkna. Mycket kaffe hemma hos och dubbelt så mycket svett. Rena rama centerpolitiken! Vi håller tummarna.

Oj, oj, oj

Tiden flyger iväg och sprängfylld är varje minut.
Centerpartiets månadsmöte i går var fyllt av såväl ärenden som åsikter. God stämning och mycket arbeta vidare med. Inledning av Margit Eklund vd från Luleå Mäss & Kongress.

Idag blev det en fysisk genomgång på Nautilus, därefter samtal, samtal, samtal. Vidare till centerpartiets seniorträff där idag Luleå Energi var föredragande kring fjärrvärme och vindkraft. Kort återkoplling till dagens träff från gårdagen månadsmöte. Glada inspel och gott arbete från såväl SVs Anette Vikudd som ombudmannen Gunnnel Sundskvist(c). Det hettade till så pass att till och med Terminator 3 skulle baxnat. Aluminium i flytande form är det inte alla som kan erbjuda.

Vidare på en korridorrond i stadshuset och därefter till en mycket lyckad ambassadörsträff i Kulturens Hus. Ca 140 var vi. Engelsk filmversion av Luleå som förnyad och attraktiv plats där möjligheterna aldrig tar slut. Sång och gitarr av Martina Lundberg som ingår i lanseringsarbetet inom BD-pop. Vilken stjärna... ser fram emot mer av henne. Att hennes framträdande även har en god anknytning till landsbygden i Luleå höjer känslan inte så lite. Avslutningsvis fick vi en provsmak av utbuidet hos Norrbottens matproducenter. Pratande för varan och våra möjligheter var givetvis vår matkonsulent Kristina Wikström från Norrbottens Hushållningssällskap i sannslöst sällskap av Tryggve Bergman. Ingen kan vara bättre ambassadör för löjan än han! En sann och ren inspiration - allt en ambassadör behöver! Ny bekantskap till bords blev den sedan ett halvår nyinstallerade domprosten Peder Jonson i Luleå Domkyrkoförsamling. Frisk och härlig, ser fram emot att få dela en kopp kaffe och lite framtidsperspektiv med honom framöver.

På vägen hem passerade jag stadshuset där representanter från tekniska (pickupbil) och vad jag kan tolka det städpersonal stod mottagningskommitté inför sossarnas månadsmöte. Mycket att hantera i kväll på deras ärendelistan. Kanske det ärendet och diskussionerma kring Kvarnåskolan förblindat en del. Hur i hela friden kan det annars förklaras att personalkontoret "obemärkt" får försöka införa åtgärder som motverkar att få fram fritidspolitiker. Bisysslor bland medarbetare har granskats av KPMG vilket får personalkontoret att agera tvärt emot det rimliga och framtida demokratiarbetet i Luleå. sedan när blev ett förtroendeuppdrag en bisyssla... Ökat engagemang i samhällsfrågor borde vara allas ansvar. Politiska förtroendeuppdrag verkar kunna skapa total kaos, även i framtiden och kan hyfsat godtyckligt hanteras hipp som happ, enligt personalkontorets förslag. Då jag har en "viss" personlig erfarenhet av detta kan jag bara ifrågasätta hur detta nu hanteras. Igen! I Luleå går det garanterat att häpna både då och nu. Undras på vems bekostnad och begäran? Svaret kommer kanske på kommunstyrelsen på måndag.

tisdag 11 mars 2008

I ett i ett

Fantastiskt hur intensivt det kan vara att arbeta hemifrån under en dag. Komma ikapp en hel massa. Nytt att ta ställning till. Samtal med avgående ledamöter såväl som pågående ledamöter. Mailboxar som är sprängfyllda. Lite förberedelser inför månadsmötet. Nu börjar min mobil dessutom ringa upp socialdemokrater av sig själv - vad månne det betyda. Antingen att jag vill störa dem på deras semester eller att jag bedriver intensivt oppositionsarbete i lönndom.

Att kommentera idag är:

  • Strandskyddets uppluckring - en möjlighet att kombinera lokal utveckling med miljöhänsyn på våra villkor. Givetvis finns det alltid skeptisism å ena och andra hållet. Att det blir en förändring har vi arbetat för länge. att det sedan påstås att det inte finns folklig förankring är mycket besynnerligt. Det är bara att ta en titt på hur det har byggts och trixats för att få till det genom åren.
  • Kvarnåskolan i Niemisel där byborna håller andan i avvaktan på socialdemokraternas gruppmöte och ställningstagande till att bygden nu lämnar in en ansökan sista mars till skolverket om att få bilda fristående skola, dessutom att e v köpa loss fastigheten. Det är ett bud som är värt ett seriöst ställningstagande och möjlighet att beakta att låta skolan driva ordinarie verksamhet t o m våren 2009, då ny verksamhet kan vara igång. Oppositionen låter lugnet råda för ett ögonblick. Hoppas majoriteten tar vara på tillfället, för allas bästa!

måndag 10 mars 2008

Mentorskapet påbörjat

Så satt vi där vid köksbordet på centerexpen, jag med min unge mentor Alexander, 17 år. Tog inte många minuter förrän vi hittat ett och annat att samtala om. Huvudämnet blev ändå skateboard. Att det blev med tilltugg av Öjebyns inbakade supergoa pizzor smakade bra. Ser fram emot detta året med Alexander som bollplank och utbyte mellan våra liv och leverne - en viktig del av av Vårt Luleå.

Ögonblick från Landsbygdsriksdagen

Givetvis kändes det bra med Eskil och Maud tillsammans på scen i Lycksele. Att Sollefteå kommun fick ett ord med såväl den ena som den andra "back stage" får väl kännas som mitt bidragande kurirdrag den dagen. Det var en upplevelse att svepas med i en god foxtrott till E-type i jordbruksministerns armar, på discogolvet. Inte illa!

En uppsjö av goda seminarier och det mycket kloka upplägget med möjlighet till inspel till departementen var bra. Idel bekanta och nya bekantskaper förgyllde tillställningen. Såväl pite-koler som åkroksfolk höjde feststämningen. Mycket god representation av norrbotten. Borde vara läge för retur till vårt län att hålla landsbygdsriksdagen. De fyra ungdomarnafrån, Antnäs och gunnarsbyn fann en hel del bra i programmet. Höjdarkommentaren kom ändå från en av flickorna från Gunnarsbyn på festkvällen efter Roger Pontare med Underhållningsorkestern.
- Nu är jag löjligt nöjd! underbart sagt tycker jag. Själv måste jag ge en eloge till Gun Rehnman som höll ihop hålligånget, gammal bekant som håller måttet.

Departementen blev imponerade av upplägget av Medborgarkontoret i Råneå, verkar bli framtidens melodi.

Hemresan blev vi fyra-upplägg med Conny Sundström(kd), Rangvy Johansson Lule Byaforum, Marianne Johansson Medborgarkontoret Råneå var fylld av geografisk förvirring, telefonspel och hysteriska gapskratt då jag fick ett oerhört behov att få bort utsläpp på utsidan av framrutan med hjälp av fläkten på insidan. Nåja, det var bara under en slipprig omkörning av en lastbil... Gammal bilkårist!

Från Landsbygdsriksdagen till Sveriges Riksdag

Landsbygd är framtidsbygd – det är fastslagit vid 2008 års Landsbygdsriksdag

Den tionde Landsbygdsriksdagen har lockat mer än 1000 personer till Lycksele. Under tre dagar har vi livligt diskuterat landsbygdens framtid i ett 70-tal seminarier. Ole von Uexkull, vd The Right Livelihood Award, har på ett tydligt sätt placerat den svenska landsbygden i ett globalt sammanhang. Ungefär 80 ungdomar och lika många internationella gäster har deltagit och gett arrangemanget en speciell prägel.

Klimatfrågan har varit en av de stora frågor som diskuterats under Landsbygdsriksdagen. Den engagerar många människor på landsbygden och byarörelsen är viktig i omställningen till ett hållbart samhälle. De nya kraven på alternativ energiproduktion kommer på många sätt att gynna landsbygden.

Jämställdheten debatterades livligt under internationella kvinnodagen. Klart är att det finns mer att göra innan byarörelsen har en tätposition, men ambitionen är klar: Vi ska bli bäst!

Ungdomarna har tagit plats på Landsbygdsriksdagen. Nu ska vi tillsammans se till att det blir så i den framtida utvecklingen av landsbygden. Vi har också insett att vi har mycket mer att göra för att bli bättre på integration.

Fyra ministrar har medverkat och gett regeringens syn på landsbygden. Vi har tillsammans med regeringstjänstemän haft en konstruktiv diskussion om innehållet i regeringens landsbygdsstrategi.

Här är några punkter som vi på Landsbygdsriksdagen vill att Sveriges Riksdag tar tag i:

Se betydelsen av landsbygden och byarörelsen och bjud in oss till en aktiv medverkan i omställningen till ett hållbart samhälle

Ge den lokala nivån och entreprenörerna en tydlig roll och utrymme i förvaltningen av våra naturresurser inklusive de skyddade områdena

Ge den lokala samhällsnivån under kommunen utrymme och status. Ge de lokala utvecklingsgrupperna en särskild initiativrätt i den kommunala planeringen

Stoppa avvecklingen av servicen på landsbygden. Skärp direktiven till de offentliga servicegivarna och ge utrymme för lokala och okonventionella lösningar

Se till att landsbygdens entreprenörer och utvecklingsgrupper på ett mer obyråkratiskt sätt än idag får del av samhällets resurser

Avsändare
Landsbygdsriksdagen 2008

lördag 8 mars 2008

Med hockey i luren

Så stod vi där först i kön för att få ett bra bord till norrbottens gänget inne på galamidsdagen på Landsbygdsriksdagen i Lycksele. Med mobilen uppe hos en jämtöbo fick vi invänta minut efter minut, och så kom slutresultatet. Vi tackar Linköping för det och givetvis ett bra jobb av luleå hockey i kväll. Lycksele var med er.

fredag 7 mars 2008

Landsbygdens agent...

"Landsbygdens agent" presenterades av riksdagsman Per Åsling(c) på på centerpartiets presskonferens i eftermiddag. Intressant att sitta med Per i en presskonferens. Maria Kristoffersson(c) Vilhelmina höll ihop det hela. Men inte tillräckligt. Blodvite uppstod men det var inte mellan mig och Per även om han tycktes uppfatta mignågot ifrågasättande för ett ögonblick. Ursäkta en praktiker, säger jag bara. Vi hade ingen Bondmusik till men konceptet är renodlat. Landsbygdsperspektivens språkrör där klokskap ges en ingång till statsministern. Att som vi, arbetat i Norrbotten, ha ett regionalt landsbygdsforum med alla goda regionala aktörers plenum och under det kommunalt och lokaltperspektiv skapar en bra grund för ett landsbygdsperspektiv i samklang med såväl verklighet som planering. Som gjort för ett språkrörs öra.

Efter det rusade vi genom hotell Lapplands vindlande korridorer för att med andra applådera miljöminister Andereas Carlgren(c) under hans inledande anförande. Vardagsspråk för ett totalt miljöperspektiv. Även om en och annan inlandsbo får kämpa med tänket när de åker på, jag menar till pumpen.

Landsbygdsriksdagen 2008

I den härliga vårsolens glans. 33 minuter kvar till invigningen kl 13:00. Utställarna är på plats. Luleå kommun, SV, Regeringskansliet, Centerpartiet och många fler. Centerpartister står högt i kurs idag. Vet inte om det är parfymen Euphoria eller närheten till våra goda ministrar som kommer hit. Gäller att vara ödmjuk. Underbar tillställning och bara positivt folk på plats. Återkommer med mera.
torsdag 6 mars 2008

Inspirerande

Lycksele en vanlig dag


Föreläsarna i går, Peter Waara och Evelina Wahlqvist blev såväl nya bekantskaper och som väckare av en hel del att ta med sig om hur vi bemöter vandra och hanterar våra liv. Påverkan ansvarar vi var och en själva för - däri förändringens möjlighet ligger.Trots min av och till-sursnuva kom så hela "lulesällskapet" fram till Lycksele idag. Fick t o m en chaufförskomplimang av Mårten Ström(s) efter minibussframfarten - otroligt. Vår gamle landsbygdsutvecklare Ulf Öhlund blev ett kärt återseende. Han är nog den enda landsbygdsutvecklaren som fått möjligheten att arrangera två landsbygdsriksdagar. Luleå/Piteås 2003 samt nu denna 2008 i Lycksele. Även om han är fritidschef nu, tror jag. Kärlekens kraft banade hans väg hit. Själv fick jag en promenad i centrum, lyssnandes på folk och allmän lokal känsla. Efter en trevlig middag drar så landsbygdsriksdagen igång på riktigt i morgon. Tre ministrar här och den fjärde i Kiruna med Stefan gör att Norrlandsfokus är rätt okej just nu.

Kris

Helt otroligt! vet inte vilka rykten som är i omlopp men nu har det trillat in en inbjudan till kriskommunikation, i Piteå. Inte för att det är värre där än på andra ställen... Inriktning var allt från personlig kris i familjen till mass-skadesituationer och medecinsk katastrofsituation. Även om jag har kvaliteter som gammal bilkårist och sitter i räddningsutskottet så tror jag att det mest akuta bör överlåtas på någon lite mera proffs än jag. Även om jag kan hålla uppe en god stämning emellanåt så finns det gränser, även för mig!

onsdag 5 mars 2008

Sol ute sol inne....

Hoppas att Luleå visar sig från sin bästa sida idag då riks besöker stan. På landet arbetas det som vanligt vidare med alla de viktiga frågor. Men uti våsolens glans kan det gå som en dans. Hoppas centerpartiet att majoriteten känner det. Bättre det än att vara ute på hal is.

Väskan ska packas och föeläsningar bevistas. I morgon blir det Lycksele.

tisdag 4 mars 2008

Vett och etikett

För den som inte råkat så illa ut kan jag bara meddela att Jag på dåligt humör är nog något av det värsta någon kan råka ut för. Efter en nära på total sportlovsupplevelse var dagen god. Snö innanför kängorna, heldoftande av bränd surved och ljummen falukorv och efter en pulkbackeupplevelse var jag ändå förnöjt välmående med barnen och solen sken.

Det ska mycket till för att jag ska uttrycka min irritation mot min egen riksorganisation, kanske börjar det bli riktig norrlänning av mig, närapå inlandsbokänsla... Att mitt skånska temperament då är toppat med ännu sydligare påbrå är smärtsamt kännbart, i kväll. Men det är kanske priset för regeringsmakten. Ordning och reda fick ett annat jobb och arbetsuppgifterna med vett och etikett verkar vara en obesatt post. Kanske något jag kan söka - senare. Luleå verkar redan vara raderat från Sverigekartan. Att vi finns, har såväl mail som mobil och dessutom arbetar efter en kvalitetspolicy i partiet lokalt kan tänkas vara något att exportera söderut. Måttet är rågat för mig. Då jag själv kan räkna ut att ett antal tior av mitt arvode borde inberäkna viss lojalitet kan jag inte uttrycka mig mer precist. Men partisekreterare Flanking har ett samtal att vänta då jag lugnat ner mig.

Den gode Frank Nilsson, just nu i Washington fick mig på tråden. Alltid lika hjälpsam. Han är med och träffar president Buch i morgon. Skjortfärg? Blå fick jag veta. Tala om insiderkänsla. Undras vilken färg Buch har? Själv är jag högröd, men inte ideologiskt förståss. I morgon kommer riks på besök. Vem kunde ana det, i kvällsbadet!!!!!!!!!!!

Sån tur att det kan hålla i sig. Har redan retat upp mig inför Landsbygdsriksdagen också. Förra Landsbygdsriksdagen i Borås 2006 hade jag en redan utvecklad centernerv som gick igång. Den gången påtalade jag mina åsikter direkt till partiledaren. I år är det bäst jag låter bli. Vissa saker ska en partiledare slippa.

Det är jobbigt att vara proffs när andra inte är det. Eller hur? I morgon ska jag vakna lugn och fin.

måndag 3 mars 2008

Möte

Budgetutskott på förmiddagen. Prioriteringar och verksamheter ut på entreprenad. Debatten lär både gå åt ena och andra hållet. Förhoppningsvis i fullmäktige. beslutet vilar hos kommunalrådet.

Kretsårsmöte i Ale. Härligt att vara tillbaka på min bakgård i sörbyarna. Marianne Björn var god ordförande och Gunnel Sundkvist sekreterare. För förplägnaden tackar vi Vahlborg Renman och Birgitta Häggström. Omval av de flesta i kretsstyrelsen samt inval av Per Erskjärns som gick högvakt och inte kunde närvara. Det gjorde däremot många andra och behovet var stort att ställa frågor till Stefan Tornberg som underhöll oss till kaffet med riksrelevans från allians. Tänk vad jag kan få till det ibland.

söndag 2 mars 2008

Förberedelsens tid

Mailboxen full och mycket att uträtta. Rensa, rensa. Kort vecka som känns lång, positivt lång.

Måndag - Budgetutskottet har årets första sammanträde . Måndagkvällens begivenhet blir kretsårsmötet, denna gång i gamla skolan i Ale.

Tisdag sotarbesök och sista sportlovsdagen.

Onsdag föreläsning av Peter Waara om ungdomars villkor. Ser jag verkligen fram emot. Själv har jag fått förmånen att få mig en ung mentor, men vem ?- Vet jag inte än.
Kvällföreläsning "Hur kreativa är vi?" med Evelina Wahlqvist doktorand i ekonomisk geografi i Göteborg. Varför är kreativitet viktigt och hur kan vi mäta det? Hur hänger
kreativitet och tolerans ihop? Hur ligger vi till i Luleå? Vilka
är de viktigaste faktorerna för ett kreativt och tolerant Luleå?

Torsdag avfärd på morgonen till Landsbygdsriksdagen 2008 i Lycksele. Hemma igen söndag eftermiddag.

lördag 1 mars 2008

Full fart framåt

Centerpartiet och framtiden - dialogarbetet startar. DN.